57 Ülke 55 Yıllık Tecrübe

Canlı ağırlık: Erkek: 1100–1400 kg ; Dişi: 600–900 kg

Cidago yüksekliği: Erkek: 150–165 cm ; Dişi: 138–150 cm

Canlı ağırlık artışı: 1350–1600 gr/gün

Et randımanı: %58

Süt verimi: 6.500 Lt

Yağ oranı: %4.2

Genetik Özellikler

Kombine bir ırk olarak bilinen Simmental (Sarı Alaca) anavatanı İsviçre’dir. Avrupa’da etçi ve sütçü bir ırk olarak bilinen bu ırk Holstein ırkı ile karşılaştırıldığında sütteki protein ve yağ oranı bakımından daha yüksek seviyeye sahiptir. Ancak süt verimi Holstein ırkına göre daha düşük ortalamaya sahiptir. Sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz renkte olan Simental ırkı sığırların başları, alın ve kirpikleri beyaz renktedir. Hem erkekleri hem de dişileri boynuzlu olan sarı alacalar iklim şartlarına kolay adapte olabilmektedir. Yüksek döl verimi özelliği ve uzun ömürlü oluşları ırkın cazibesini ön plana çıkarmaktadır. Annelik içgüdüleri en yüksek ırklar arasında yerini alır.

Sağlık problemleri de oldukça az olan Simmental (Sarı Alaca) ırkları bu ve buna benzer bir çok özelliği nedeniyle yetiştiricilerin öncelikli tercihleri arasında yerini almaktadır. Dişilerin canlı ağırlıkları 600-900kg arasında iken, erkeklerin canlı ağırlıkları 1100-1400kg arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Cidago yüksekliği dişilerde 138-150cm, erkeklerde de 150-165cm’dir. %58 et randımanı bulunan ırkların süt verimi 6500lt civarındadır. Ayrıca sütlerindeki yağ oranı da %4.2 kadardır. Sütteki protein ve yağ açısından sütün lezzeti ve kalitesi sarı alaca ineklerini cazibeli kıldığı gibi et verimi açısından da tercih sebebi haline gelmesini sağlamıştır. Ülkemizde de tercih edilen büyükbaş hayvan ırkları arasında yer alan bu ırklar uzun ömürlü olması itibariyle de cazibesini korumaktadır.

Görünüm Özellikleri

Renk sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alacadır.

Mutlaka baş, alın ve kirpik beyaz renktir.

Erkek ve dişileri boynuzludur.

İklim şartlarına kolay adapte olur.

Uzun ömürlüdürler.

Yüksek döl verimi özelliği

Annelik içgüdüsü yüksektir

Sağlık problemi azdır

Birçok özelliklerinden dolayı yetiştiricilerin öncelikli tercihidir.