57 Ülke 55 Yıllık Tecrübe

Canlı ağırlık Ortalama 80 kg

Yapağı verimi Ortalama 2.5-3 kg

Lüle uzunluğu Ortalama 6-8 cm

Yapağı kalitesi Ortalama 54-58 S

Bir batında kuzu sayısı Ortalama 1.5

Genetik Özellikleri

Tanınmış en etçi koyun ırklarından olan Suffolk koyunu Soutdown ve Norflok koyun ırklarının melezlenmesiyle geliştirilmiştir.  ABD, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da melez kesim kuzuları elde etmek için bu koyun ırkının koçları yaygın olarak tercih edilmektedir. Et cinsi koyunların sütü en bol olanı olarak bilinir. Ayak ve meme gibi sorunları yok denecek kadar az görülen koyun ırkında anaç koyunların doğuma uygun yapıları doğumları oldukça kolay hale getirmiştir. Baş ve ayak kısımları siyah, yapağısı beyaz olan koyunlar orta inceliktedir. Örnek yapağılarıyla trikotaj, battaniye, tweed ve flanel kumaş yapımında katkıları bulunmaktadır. Ortalama yapağı kalitesi 54-58 S ‘dir. Bu sayede yapağılarıyla da çeşitli sektörlerde kullanım olanağı elde edilebilmektedir. Her koyunda ortalama 2.5-3kg ağırlığında yapağı verimi bulunur.

Ortalama canlı ağırlıkları 80kg civarında olan Suffolk koyun ırkının ortalama lüle uzunluğu 6-8cm’dir. Ortalama bir batında kuzu sayısı 1.5 olan koyunların etleri aranılan lezzettedir. Ayrıca kesim sonrası karkasta yağ oranı en az olan koyun cinsi olarak araştırmalarda ön sıralarda yerini almıştır. Besi özelliğine ve kesim yaşına bağlı olarak karkas randımanı %50-62 oranında değişkenlik gösterebilir. Kuzulardaki 120.gün sağ kalma oranı %85 iken özel ilgi ve bakımla bu oran %95’e kadar çıkartılabilir. Et ve süt verimi iyi olan Suffolk koyun ırkı pek çok koyun besiciliği yapan işletmenin de tercihleri arasında yerini almıştır. 

 

Görünüm Özellikleri

Baş ve ayaklar siyah yapağı beyazdır.

Orta incelikte, fakat bir örnek yapağılıdır.

Bu yapağılar trikotaj, battaniye, tweed ve flanel kumaş yapımında kullanılır.