57 Ülke 55 Yıllık Tecrübe

Çevreye karşı sorumluluk bilincinde olan Rasyon Tarım Hayvancılık çevre politikası ile çevresel değerlere sahip çıkan bir yapıda inşa edilmiştir. Geçmişten gelen, günümüzde yaşayan bireyler olarak gelecek nesillere kaliteli yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına faaliyet alanımızda başta çevreye ve topluma faydalı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyerek faaliyet göstermekteyiz. Yalnızca günü kurtarmak adına değil gelecek nesillerinde faydasına olabilecek çalışmaları bilinçli bir üretici ve tüketici toplumu olarak el birliği ile her alanda sürdürmeyi amaçlayan firmamız sektörde sürdürülebilir kalkınma adına tüm faaliyetlerini kusursuz çevre politikasını takip ederek sağlamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma yolundaki çevre politikamız;

• Çevreye karşı duyarlı ve bilinçli çalışanlar öncülüğünde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak daima gelişmek ve gelişmenin yanında ilerleme kaydetmek.

• Küresel enerji ve çeşitli kaynaklarımızın korunmasını sağlayarak çok daha verimli kullanımına olanak tanımak.

• Bütün faaliyetlerde çevresel değerlerin dikkate alınması için öncelikle planlama ve karar alma süreçlerinin bir parçası haline gelme yolunda harekete geçmek.

• Gerek üretimde gerekse faaliyetlerimizde çevre korumasını sağlayacak ve ekolojik dengenin bozulmasını önleyecek tedbirler almayı amaç edinmek.

• Ülkemiz kanunlarına uygun olarak çevre etkileşimi, uygun üretim ve pazarlamanın yanında sağlıklı bir yaşam ortamı sunulmasına destek olmaktır.

Sorumlu olduğumuz faaliyetlerimizin yatırım, üretim ve pazarlama gibi tüm aşamalarında bu ilkeler doğrultusunda çalışarak hizmet vermek, aynı zamanda da canlıların yaşam ortamlarında ki ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amaç ve politikamızı ortaya koymaktadır. Bu sayede gelecek nesil sağlıklı beslenmenin benimsenmesini kendinden sonraki kuşaklara bırakmayı amaç edinebilecektir. Sürdürülebilir kalkınmanın her alanda değerli olduğu günümüzde çevre unsuru oldukça önemlidir. Bu nedenle tarım ve hayvancılık alanında çevre politikasına uygun olarak hareket edilmesi sağlıklı ürünler yetiştirme ile birlikte faaliyet konularımızın temel amacını oluşturmaktadır.